Forside Medlem Sponsorer Marked Pressen Om oss
SISTE 5 MARKED
Gå til marked

Logg inn for å registrere din annonse
DRIFTSPARTNER
Intellicom AS
NHO-konferanse med fokus på innovasjon

Gründere blir uglesett

Nylig avholdt NHO konferanse om innovasjon, hvor First Tuesday-medlemmer ble invitert . Deltakerne ble i forkant spurt hva som var det største hinderet for nyskaping.

Et stort flertall, 61 prosent, oppga svaralternativet "manglende kommersielt instinkt og kultur for entreprenørskap".

Fokus på fiasko

Fra talerstolen delte Morten Loktu, administrerende direktør i forskningsstiftelsen Sintef, sine observasjoner om temaet: - Ta for eksempel hjembyen min, der holder det å være back på Rosenborg for å komme på forsiden av avisene. Som gründer havner du på forsiden først hvis det går galt.  

- Det er ikke stuerent å bli best i næringslivet i Norge, bekrefter it-gründer John M. Lervik. Uten en holdningsendring blir det lite nyskaping, frykter norske innovatører. - Mange i politikk, media og samfunnet ellers ser det som lite stuerent å bli best i næringslivet. Mens vi er flinke til å hylle idrettsutøvere, blir mennesker som er villige til å ta sjanser på å starte bedrifter gjerne mistenkeliggjort, sier konsernsjef John M. Lervik i it-suksessen Fast Search & Transfer.  

Han mener holdningen er et paradoks i en tid da industriarbeidsplassene forsvinner og statens pensjonsforpliktelser øker: - I årene fremover vil vi i økende grad bli avhengig av innovasjon og gründere som skaper arbeidsplasser, sier Lervik.  

Kulturavhengig

- I Norge blir du nærmest uglesett hvis du gjør det bra i næringslivet. Det et stort gap mellom hvordan vi vurderer sport og finans. Men begge deler handler om beinhard prøving og feiling, sier Shahzad Rana, grunnlegger av en rekke it-foretak.  - Det å selge er en fy-ting i Norge, et fenomen som dessverre er kulturavhengig. Hvis du ser på USA er holdningen en helt annen. I Norge er salg noe man gjør hvis man ikke får andre jobber.  

For tre uker side kom Regjeringens innovasjonsplan. Rana karakteriserer planen som "et internt dokument på avveie" og mener det må sterkere lut til. - Vi må tørre å snu noen steiner. For eksempel bør det skje en stor omstrukturering av virkemiddelapparatet. Masse penger går inn i forskningskartellene. Samtidig er det veldig vanskelig for bedriftene å få innsyn i disse, sier Rana.

Spekulative leksikon

Shahzad Rana tror skoleverket er stedet å starte for å få til en holdningsendring. Han påpeker blant annet at norske oppslagsverk er fulle av negative fremstillinger av hva en gründer er for noe.

Her er noen eksempler på hvordan begrepet gründer forklares:  


"Person som tar initiativet til nye industrielle foretak. Betydningen oppstod under den økonomiske blomstringstiden, gründer-tiden, i Tyskland etter Den fransk-tyske krig 1870-71, og har sterke bibetydninger av aksjespekulasjoner og smartness." (Caplex)  

"En som starter et foretak, særlig et aksjeselskap, for å spekulere; jobber; grunnlegger." (Nettversjonen av Bokmålsordboka til Universitetet i Oslo)  

"Grunnlegger, en som har startet et storforetak, især aksjeselskap. Uttrykket er blitt brukt om personer som oppretter foretak i spekulasjonsøyemed." (Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon fra 1991)HOVEDSPONSORER
Broadnet
Deloitte
Innovasjon Norge
IBM
Abelia
CO-EVENT SPONSORER
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © First Tuesday Oslo. Administrator og ansvarlig redaktør: Jan Helge Maurtvedt.
Design⁄utvikling⁄drift: Intellicom. Publiserings⁄administrasjonsverktøy: INTManager